Thư viện

Cuộc thi ảnh nhóm nhóm Leader Real Group 2017

Tháng 12/2017 Leader Real Group tổ chức hoạt động thi ảnh cho tất cả các công ty thành viên trong Group. Cuộc thi về nghệ thuật, kết nối nhân viên, kích sự sự sáng tạo, tinh thần đồng đội.
4.8/5 - 1 Bình chọn - 2018-01-02 - 1771

Thư viện Leaderreal Group

Đánh giá

Xếp hạng:

Top