Thông điệp

Hạnh phúc được duy trì bởi Hy Vọng

4.8/5 - 1 Bình chọn - 2018-01-20 - Chang Chang - 552
Chang Chang Chang Chang

“Mục đích chính của cuộc sống là hạnh phúc, và nó được duy trì bởi hy vọng. Chúng ta không có gì đảm bảo về tương lai, nhưng chúng ta đang tồn tại với hy vọng điều gì đó tốt hơn sẽ đến. Hy vọng có nghĩa là tiếp tục đi, suy nghĩ, “Tôi có thể làm điều này, chắc chắn sẽ có gì đó tốt hơn ở tương lai”. Nó mang lại sức mạnh nội tâm, sự tự tin, khả năng làm những gì bạn thực hiện một cách chân thành, trung thực và minh bạch.”

ST.

Đánh giá

Xếp hạng:

Top